Om mig

Psykologisk konsultation Damaris Hansen

Jeg er født 1972 i Østrig og uddannet psykolog i 1998. Autoriseret af Dansk Psykolog forening i 2001 og godkendt Specialist i Børnepsykologi i 2015.

Godkendt Supervisor i Børnepsykologi på specialistniveau i 2018. Desuden godkendt Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2019.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er aktuelt ansat på neuropsykologisk afdeling for børn og unge på Epilepsi Hospitalet Filadelfia. Har tidligere 12 års erfaring fra Børne- og Ungepsykiatrien, 5 års erfaring fra Vestsjællands Amts Børne- og Ungerådgivning og har i 5 år arbejdet i PPR regi og på et familieværksted.  Har således i over 20 år arbejdet med børn, unge og familier.

Jeg har bred erfaring med at undersøge og behandle børn og unge med psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD, ADD, autisme, angst, depression, OCD mv. Har grundig kendskab til projektive, kognitive og neuropsykologiske tests og erfaring med såvel individuel som gruppeterapi samt supervision. Jeg har bl.a. arbejdet med social færdighedstræning med børn med ADHD og Cool Kids angstbehandling. 

På det behandlingsmæssige område har jeg mine rødder inden for narrativ og systemisk terapi og har en 1-årig uddannelse fra DISPUK. Jeg har beskæftiget mig en del med legeterapi og er uddannet tankefeltterapeut (Callahan techniques) i 2014. Jeg har en 1-årig uddannelse i kognitiv terapi og er gennem de seneste år blevet interesseret i metakognitiv terapi.


Kom i kontakt