Om mig

Psykologisk konsultation Damaris Hansen

Jeg er født i 1972 i Østrig og uddannet psykolog i 1998. Autoriseret af Dansk Psykolog forening i 2001 og godkendt Specialist i Børnepsykologi i 2015.

Godkendt Supervisor i Børnepsykologi på specialistniveau i 2018. Desuden godkendt Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2019.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er fuldtids privatpraktiserende psykolog siden 2021. Har tidligere været ansat i Røde Kors Asylafdeling og inden da på neuropsykologisk afdeling for børn og unge på Epilepsi Hospitalet Filadelfia. Jeg har 12 års erfaring fra Børne- og Ungepsykiatrien, 5 års erfaring fra Vestsjællands Amts Børne- og Ungerådgivning og har desuden i 5 år arbejdet i PPR regi og på et familieværksted. Dvs. at jeg i over 20 år har arbejdet med børn, unge, voksne og familier.

Jeg har bred erfaring med at undersøge og behandle børn og unge med psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD, ADD, autisme, angst, depression, OCD mv. Har grundig kendskab til projektive, kognitive og neuropsykologiske tests og erfaring med såvel individuel som gruppeterapi samt supervision. Jeg har bl.a. arbejdet med social færdighedstræning med børn med ADHD, Cool Kids angstbehandling og psykoedukation i forhold til div. psykiatriske diagnoser. 

På det behandlingsmæssige område har jeg mine rødder inden for narrativ og systemisk terapi og har en 1-årig uddannelse fra DISPUK. Jeg har beskæftiget mig en del med legeterapi og er uddannet tankefeltterapeut (Callahan techniques) i 2014. Jeg har en 1-årig uddannelse i kognitiv terapi og har igennem de seneste år beskæftiget mig meget med traumebehandling. Jeg er uddannet i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i 2021.

Der er også mulighed for at få psykologisk behandling og konsultation på tysk. Psychologische Behandlung und Konsultation ist auch auf deutsch möglich.


Kom i kontakt