Udredninger

Jeg tilbyder både enkeltstående testninger samt bredere kognitive, neuropsykologiske og personlighedsmæssige undersøgelser af børn og unge. Undersøgelserne kan give en beskrivelse af barnets problemstilling, funktionsniveau, udfordringer og ressourcer. Vurderingen kan fremadrettet bruges til anbefaling af støttebehov og foranstaltninger, så som uddannelses- og skoletilbud m.v.

Såfremt der efter endt undersøgelse er mistanke om behov for yderligere udredning, kan undersøgelsen bruges til viderehenvisning til eksempelvis Børne- og Ungdomspsykiatrien ved egen læge eller PPR psykolog.

Prisen for en undersøgelse beregnes ud fra antal af timer der anvendes.